สำนักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมนำเสนอข่าวการมาเยือนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงของ ฯพณฯ หยู เจิ้งเซิง ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมรับชมสาธิตการเรียนการสอนภาษาจีนของนักเรียนห้องเรียนทดลอง 2 ภาษา ระดับประถมศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง และมีการสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมอันมีมาช้านานของบรรพชนชาวจีน กว่า 110 ปี จนได้รับการแต่งตั้งเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีน จากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐประชาชนจีน

no images were found

 

นาทีที่ 0.41