Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการประกวดหนูน้อยผ้าทอ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนูน้อยผ้าทอ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รับมอบอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ คุณขวัญใจ ชัยมงคล เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ต้อนรับกองถ่ายทำสื่อและภาพยนตร์กว่างหลงปักกิ่ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับกองถ่ายทำสื่อและภาพยนตร์กว่างหลงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ร่วมยินดีคณะครูรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลครูดีเด่น

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู บุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

เด็กเก่งเวทีประกวด MMM 2018

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณิชญา ตรีเมฆ (น้องต้นหนาว) นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ตรุษจีนไนท์บาซาร์เชียงใหม่

การแสดงวัฒนธรรมจีนที่สวยงาม โดยคณะนาฏศิลป์จีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในกิจกรรม “ตรุษจีนไนท์บาซาร์ เชียงใหม่”...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

แสดงความยินดีกับนักกีฬายิงปืน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันย์ธาดา ต๊ะมุดา นักเรียนชั้น ม.5/4...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

งานสังสรรค์สมาคมตั้งตระกูลเชียงใหม่

ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนทำการแสดงนาฏศิลป์จีน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

แสดงความยินดีครูดีเด่นโรงเรียนเอกชนฯ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “รางวัลครูดีเด่น”...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การแข่งขันประกวดดนตรี GSB Mymo Music Award 2019

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี วง “Undercircle Band” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน...
อ่านต่อ »