Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

เด็กเก่งเวทีประกวด MMM 2018

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณิชญา ตรีเมฆ (น้องต้นหนาว) นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ตรุษจีนไนท์บาซาร์เชียงใหม่

การแสดงวัฒนธรรมจีนที่สวยงาม โดยคณะนาฏศิลป์จีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในกิจกรรม “ตรุษจีนไนท์บาซาร์ เชียงใหม่”...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

แสดงความยินดีกับนักกีฬายิงปืน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันย์ธาดา ต๊ะมุดา นักเรียนชั้น ม.5/4...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

งานสังสรรค์สมาคมตั้งตระกูลเชียงใหม่

ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนทำการแสดงนาฏศิลป์จีน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

แสดงความยินดีครูดีเด่นโรงเรียนเอกชนฯ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “รางวัลครูดีเด่น”...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การแข่งขันประกวดดนตรี GSB Mymo Music Award 2019

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี วง “Undercircle Band” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

สิงโตและนาฏศิลป์ไทยช่องฟ้าฯ ร่วมงานวันเด็ก

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำการแสดงสิงโตและนาฏศิลป์ไทย ร่วมทำการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิง ที่เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันเด็กแห่งชาติ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ร่วมยินดีนักกีฬาเทเบิลเทนนิส

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

นักเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ คว้ารางวัลการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นร่วมเป็นนักกีฬาในนามทีม WADA...
อ่านต่อ »