Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลชนะเลิศ “หนูน้อยเชียงใหม่ 2564”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง น้องจีจ้า ชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หนูน้อยเชียงใหม่ 2564” จากกิจกรรมการเข้าประกวดหนูน้อยเชียงใหม่วัฒนธรรมล้านนาร่วมค้นหา “เยาวชนแห่งล้านนา”สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายแกนนำจิตอาสา

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมค่ายแกนนำจิตอาสา ป้องกันยาเสพติด โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม กัซซันพาโนราม่าก ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 1 และ วันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2563 โดยมีคุณอู๋ จื้ออู่ กงสุล ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 และวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2563 โดยมีนายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2021”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนายตะวัน พลแสน และนายพลากร แซ่เจอว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “สวนติดจาน” เข้าร่วมประกวดใน ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

หนูน้อยดาราล้านนา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงธัญชนก ศรีบรรจง น้องใยไหม อ. 2/5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หนูน้อยดาราล้านนา” งานน้อมรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดป่าตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รองชนะเลิศการแข่งขันชนิดกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันชนิดกีฬาเทควันโดพุ่มเซ่ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธ.ค. 2563 ณ จังหวัดพะเยา มีนักกี ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

หนูน้อยดาราล้านนา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงลักษิกา รังษี ม.1/4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 “หนูน้อยดาราล้านนา” งานน้อมรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ วัดป่าตาล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันชนิดกีฬากอล์ฟ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธ.ค. 2563 ณ จังหวัดพะเยา มีนักกีฬาโรงเรียน ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด รายการ “JAMPHA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020” เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2563 ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ ด.ช.ศุภ ...
อ่านต่อ »