Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด Master Youth Chiangmai 2020 ที่สุดแห่งดวงดาว

🎉🏆โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รุ้งรดา ปันสีทอง น้องจีจ้า นักเรียนชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด ” Master Youth Chiangmai 2020 ที่สุดแห่งดวงดาว” ซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่รวบรวมผลงานและความสามารถของเ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “VBAC TABLETENNIS CHAMPIONSHIPS 2020”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ VBAC TABLETENNIS CHAMPIONSHIPS 2020 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาค ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

สถานประกอบการปลอดภัย ห่วงใย COVID-19

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดภัย ห่วงใย COVID-19 โรงพยาบาลลานนา ระหว่างวันที่ 17 – 29 มิถุนายน 2563 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 💯🥰❤😷ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การอบรมรอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานการจัดอบรมและบรรยายเรื่อง “รอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19” โดยได้รับเกียรติจาก คุณดุษฎี พงศ์อุดม หัวหน้าแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ โร ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าและคนขับรถรับส่งนักเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า และคนขับรถรับส่งนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การตรวจ COVID-19 ผู้บริหาร ครู บุคลากร

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ สร้างความมั่นใจตรวจ COVID-19 ครูไทย-ครูจีน 💯%🏫โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตลอดจนนักการ ภารโรง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอด ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขัน “Chonburi PAO Table Tennis Open”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

แสดงความยินดีรางวัลครูดีเด่นและครูดีศรีสถาบัน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดี...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี ด.ช.วรธนัตถ์ ก๊กเซ้ง โซ นักเรียนชั้น ป.1/2 ที่ได้รับรางวัล...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส โรตารีคัพ เชียงราย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน...
อ่านต่อ »