Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >> - Page 2

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวทีการประกวด “Young Grand Nakonsawan 2020

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภัคฐวลัญชน์ อินต๊ะเหล็ก น้องแอนฟิวด์ นักเรียนชั้น ป.2/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากเวทีการประกวด “Young Grand Nakonsawan 2020” ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ เม ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รับมอบอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ คุณขวัญใจ ชัยมงคล ผู้ปกครอง ด.ญ.ณัฏฐากานต์ ชัยมงคล และ ด.ช.ณ ชัยมงคล ในโอกาสมอบอุปกรณ์ลูกปิงปองสำหรับการฝึกซ้อมจำนวน 900 ลูก ให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมี ครูรณชัย กล้าผจญ พร้อมคุ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “SET All Thailand Table Tennis Championships 2020 Circuit 1”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ SET All Thailand Table Tennis Championships 2020 Circuit 1 ณ The Hall Convention Center ศูนย์การค้า อยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด Master Youth Chiangmai 2020 ที่สุดแห่งดวงดาว

🎉🏆โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รุ้งรดา ปันสีทอง น้องจีจ้า นักเรียนชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด ” Master Youth Chiangmai 2020 ที่สุดแห่งดวงดาว” ซึ่งเป็นเวทีการประกวดที่รวบรวมผลงานและความสามารถของเ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “VBAC TABLETENNIS CHAMPIONSHIPS 2020”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ VBAC TABLETENNIS CHAMPIONSHIPS 2020 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาค ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

สถานประกอบการปลอดภัย ห่วงใย COVID-19

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ สถานประกอบการปลอดภัย ห่วงใย COVID-19 โรงพยาบาลลานนา ระหว่างวันที่ 17 – 29 มิถุนายน 2563 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 💯🥰❤😷ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การอบรมรอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานการจัดอบรมและบรรยายเรื่อง “รอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19” โดยได้รับเกียรติจาก คุณดุษฎี พงศ์อุดม หัวหน้าแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ โร ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าและคนขับรถรับส่งนักเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า และคนขับรถรับส่งนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การตรวจ COVID-19 ผู้บริหาร ครู บุคลากร

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ สร้างความมั่นใจตรวจ COVID-19 ครูไทย-ครูจีน 💯%🏫โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตลอดจนนักการ ภารโรง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอด ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขัน “Chonburi PAO Table Tennis Open”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน...
อ่านต่อ »