Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >> - Page 3

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

แสดงความยินดีรางวัลครูดีเด่นและครูดีศรีสถาบัน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดี...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี ด.ช.วรธนัตถ์ ก๊กเซ้ง โซ นักเรียนชั้น ป.1/2 ที่ได้รับรางวัล...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส โรตารีคัพ เชียงราย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “KMITL GO 2020”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลคนดีศรีพลศึกษาเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี นายกฤษดา กิตติยะ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดรายการ CMU TAEKWONDO OPEN 9

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี นักกีฬา ช.ซ.ว. คนเก่ง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รองอันดับ 3 หนูน้อยทูตวัฒนธรรม

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี ด.ญ.ญานิรัตน์ วีระสุวรรณ นักเรียนชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัล...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รองอันดับ1นางงามบุปผชาติ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี น.ส.กันติชา ทองจันทร์ นักเรียนชั้น ม.6/3 ที่ได้รับรางวัล...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

นักกีฬาคนเก่งช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นายอังกฤษ ทองขันธ์ นักเรียนชั้น ม.4/2...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ชนะเลิศหนูน้อยตี๋-หมวย 2563

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง (น้องจีจ้า) นักเรียนชั้น ป.2/3 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »