Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

นักเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ คว้ารางวัลการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นร่วมเป็นนักกีฬาในนามทีม WADA...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้รับรางวัล BBG Princess Cup 2018

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ศิษย์เก่าได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.มานพ พงศ์อายุกูล นายกสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนฯ

คุณพีรพงษ์ อัครพลเชฏฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนฯ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ค่ายภาษาจีน มณฑลฝูเจี้ยน

ส่วนหนึ่งของภาพกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนได้รับจากการไปทัศนศึกษา ตามโครงการ “ค่ายทัศนศึกษาเพื่อเยาวชนลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเล”...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

คณะครูไทยสอนภาษาจีนร่วมการอบรมการสอนภาษาจีน

เมื่อวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะครูไทยที่สอนภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เข้าร่วมอบรมครูไทยสอนภาษาจีน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท เอไอเอ จำกัด

บริษัท เอไอเอ จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

คณะครูปฐมวัยเข้ารับการอบรม

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมนำคณะผู้บริหาร ครู ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

อบรมคณะครู “การสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน”

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »