Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 3-6 ปี หญิง Mister & Missteen Thailand 2019

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชญา ตรีเมฆ (น้องต้นหนาว)...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

อบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุตลากร “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน”

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธาน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การอบรมครูผู้สอนภาษาจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการอบรมภาษาจีนสัญจร โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกลาง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การอบรมศิลปะการผูกผ้าและการแต่งหน้าทำผมเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย

แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการผูกผ้า และ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

เยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

มอบทุนการศึกษาประเทศจีน

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

คว้ารางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชุมแพโอเพ่น ครั้งที่ 1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี ครูระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล7คน รายการเกียรติภูมิแสนแคงคัพ ครั้งที่ 3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาฟุตบอล...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิงฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน...
อ่านต่อ »