Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์วันครูเอกชน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมนำคณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

กิจกรรมวันเด็กคณะกรรมการสภานักเรียน

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมสร้างบรรยากาศ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

สิงโตและนาฏศิลป์ไทย-จีนช่องฟ้าฯ ร่วมงานวันเด็ก พร้อมกิจกรรมจากคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำการแสดงสิงโตและนาฏศิลป์ไทย-จีน ร่วมทำการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ไดโน ขอนแก่นแชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 5

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งฉงซิน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิงฯ ที่เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจคณะครูและบุคลากร

งานบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดย คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

คุณนพวรรณ เตชะวณิช มอบเงินสนับสนุนการศึกษา

คุณนพวรรณ เตชะวณิช ตัวแทนกองมรดกคุณพนิดา ตั้งกิจจารักษ์ มอบเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลหนูน้อย Santa&Santy Christmas Party

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง น้องจีจ้า ชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูน้อย...
อ่านต่อ »