รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

คำขวัญวันครู

            วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เรา โดยคําขวัญวันครูปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 61 พุทธศักราช 2560 ดังนี้ “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู”  ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

มอบรางวัลแข่งทักษะการสอนภาษาจีน

คุณสมชัย สถิรวัฒนา รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา , อาจารย์จางจิ้ง ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน ทำพิธีมอบรางวัล พร้อมแสดงความยินดีครูไทยผู้สอนภาษาจีน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการสอนภาษาจีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยการสนับสนุนกิจกรรมจากสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยมีคณะครูไทยผู้สอนภาษาจีน ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เหล่าซือ เทพี หมื่นทัศน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหล่าซือ ฐิติมนต์ ศรีโคตรจันทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหล่าซือ สืบพงศ์ กุศลพิทักษ์พงศ์ รางวัลชมเชย เหล่าซือ วรวัณย์ แสนเสมอใจ เหล่าซือ อรพินธ์ แซ่ต้วน เหล่าซือ เยาวลักษณ์ พิบูลอาลักษณ์...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รับมอบเกียรติบัตร พร้อมอุปกรณ์กีฬา

คุณกัญญนิตย์ ศศิพงศ์พนา ผู้แทน บริษัท เอไอเอ จำกัด ร่วมมอบเกียรติบัตร พร้อมอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอล ร่วมฝึกทักษะฟุตบอลระดับเยาวชนในโครงการ เอไอเอ ฟุตบอล คลินิก 2016 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ ร่วมรับมอบ ณ ชั้น 2 ตึกอำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

อบรมครูผู้สอนภาษาจีน

คุณเหยิน อี้ เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ , คุณเซี่ย กว๋า เฉียว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาภาษาจีน สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และ คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา ร่วมทำพิธีเปิดการอบรมภาษาจีนในหัวข้อ “การศึกษาภาษาจีนกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ” เพื่อยกระดับการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทั้งครูชาวไทยและชาวจีน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนาการศึกษาภาษาจีน สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

อบรมคณะครู “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21″

คณะครูร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน… ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมคณะครู ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลแนวคิดใหม่เน้นการวัดความเข้าใจและทักษะ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดุษิต พรหมชนะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »

ชาว ช.ซ.ว. รวมน้ำใจช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย…

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 คุณวิรัตน์ ศานติอาภา ผู้จัดการโรงเรียน พร้อม ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ , ครูพิไลพร ศรประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , คุณพินิจ เตอะอ้าย ตัวแทนชมรมฟุตบอลโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมด้วย หัวหน้าระดับชั้น คณะครู บุคลากร และตัวแทนชมรมฟุตบอลโรงเรียน ร่วมมอบเงินช่วยเหลือที่ได้จากการรวบรวมจากคณะครู ,บุคลากร ,นักเรียนและผู้ปกครอง ให้แก่ครอบครัว ด.ช.ญาณฌาณ พิณราษฎร์ นักเรียนชั้น ป.1/4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ร่วมฉลอง 67 ปี สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมฉลอง 67 ปี สถาปนาประเทศจีน … คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงฯ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน คณะกรรมการมูลนิธิ คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูชาวจีน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมนำวงดุริยางค์โรงเรียน จัดการแสดงเนื่องในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 67 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559 โดยมีนายหวัง ซิ่วเซิ่ง รักษาการแทนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมดิเอมเพลส เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ร่วมฉลอง67ปีสถาปนาจีน

ร่วมฉลองวันชาติจีน ปี 2559 …. นายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนฯ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูจีน นำคณะนาฏศิลป์จีน และวงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงเนื่องในงานฉลองครบรอบ 67 ปี กาiสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดpสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมี นายหวัง ซิ่วเซิ่ง รักษาการแทนกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพิสิษฐ์เกษม อาคารสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร ”ฮั่วเคี้ยว”

คุณวีรชน จิรัชยากร พร้อม ผอ.คล้ายจันทร์ และเด็กชายครองธรรม จิรัชยากร ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร ”ฮั่วเคี้ยว” อาคารเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน จำนวน 10,000 บาท โดยมี คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร ”ฮั่วเคี้ยว”

คุณอำนาจ–คุณรุ่งทิวา และเด็กชายทีฆายุ–เด็กหญิงมุฑิตา เริ่มลึก บริษัท ทองเสรี ลำไยอบแห้ง ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการสร้างอาคาร ”ฮั่วเคี้ยว” อาคารเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน จำนวน 10,000 บาท โดยมี คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  ...
อ่านต่อ »