Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

พิธีถวายราชสดุดี”วันวชิราวุธ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าแ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด “หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411” โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเป ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันกีฬา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ดังนี้ – กีฬาเทควันโด1.เด็กชายณนนท์ สิทธิสมาน นักเรียนชั้น ป.3/7 ได้ร ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการประกวดวาดภาพ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่1.เด็กหญิงลักษณารีย์ ญาณ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการประกวดกระทงล้านนา

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดกระทงล้านนา ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 31.รางวัลชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/52.รางวัลรองชนะเลิศอันด ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมบรรยาย “คิดบวก ชีวิตสุข”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดบวก ชีวิตสุข” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเรียนรู้แนวทางที่จะมีสุขภาพจิตที่ดี มีความคิดเชิงบวก และเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ความคิด ความรู้สึกแล ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยการร่วมกันประดิษฐ์กระทงเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/me ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยล้านนา และส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย– การเพ้นท์กระเป๋าผ้าด ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การแข่งขันบาสเกตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 11

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 11” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายให้กับนักเรียน รู้จักยอมรับกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็น ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ สมาคมโรงเรี ...
อ่านต่อ »