กิจกรรม >>

การอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการอบรม “การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ และฝึกควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์” โดยทีมวิทยากรนำโดย ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ หัวหน้าหลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติ พร้อมคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา ป.5

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายสังคมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายใต้กิจกรรม ฮีตฮอยปอยสลาก ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวาณิชบำรุง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 8″

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน บาสเกตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 8″ที่ดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์(ประถม-มัธยม)

ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในรายการต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดในรายการต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ SINGHA 3 x 3 Basketball Thailand Championship 2017...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี เด็กหญิงพิศลยา รวยรื่น นักเรียนชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นายชานน อินทร์ต๊ะ นักเรียนชั้น ม.4/4 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการต่างๆ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์...
อ่านต่อ »