Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ประถม-มัธยม)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน ระดับปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 256 ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ประถม-มัธยม)

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (แผนกปฐมวัย)

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ผอ.คล้ายจั ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สัปดาห์ถวายความจงรักภักดี

ผู้กำกับลูกเสือ พร้อมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในสัปดาห์ถวายความจงรักภักดีพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน อาทิ บริเวณหน้าโรงเรียน สะพานลอย อาคา ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

กองลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด พร้อมงานอนามัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียน ด้วยกิจกรรมสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกัน 3 โรคร้าย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ทั้งโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โร ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 2563

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการทดสอบร่างกาย เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 25 ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ตรวจสุขภาพฟันและสุขภาพทั่วไปนักเรียนปฐมวัย

งานอนามัยโรงเรียน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพฟันเบื้องต้น และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมหรรษาก่อนประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมหรรษาก่อนประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ อาคารหัวเฉียว ระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »