Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

กีฬาสีปฐมวัย 2563 (การแข่งขันชั้น อ.3)

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีชั้นอนุบาล 3 สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3959787984064221...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กีฬาสีปฐมวัย 2563 (พิธีเปิดการแข่งขัน)

บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันกีฬาสี “ฉงซิน 2020” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธา ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมสูทกรรมวิชาลูกเสือและเนตรนารี

วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมสูทกรรมในวิชาลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อฝึกทักษะการประกอบอาหารยังชีพซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาในที่อยู่ในกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารีของนักเรียนระด ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เรียน เล่น เต้น คิด ป.3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เรียน เล่น เต้น คิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางศิลปะ และพัฒนาสมรรถภาพและความเคล ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ค่ายวิชาการนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 18

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ รุ่นที่ 18 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบและการคิ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

จกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ (อนุบาล3กลุ่ม3)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 และ อนุบาล 3/6 จัดกิจกรรม “หนูน้อยจิตสาธารณะ เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมทำบุญและดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด เพื่อสร้างวินัยเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ (อนุบาล3กลุ่ม2)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 และ อนุบาล 3/4 จัดกิจกรรม “หนูน้อยจิตสาธารณะ เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมทำบุญและดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด เพื่อสร้างวินัยเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ (อนุบาล3)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 และ อนุบาล 3/2 จัดกิจกรรม “หนูน้อยจิตสาธารณะ เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมทำบุญและดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด เพื่อสร้างวินัยเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันตรุษจีน (ประถม-มัธยม)

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรีย ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันตรุษจีนอนุบาล 2564

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นประธาน นำนักเรียนระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมว ...
อ่านต่อ »