กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือม่อนบะปิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9–11 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมประเพณียี่เป็ง

ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม อาทิ การปล่อยโคมลอย การประดิษฐ์กระทงและหยอดผางประทีปของนักเรียนปฐมวัย เป็นต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมประกวดกระทง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถม-มัธยม จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมบรรยาย “เด็กหาย ภัยใกล้ตัว”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงและศูนย์ต้นน้ำเพื่อการเรียนรู้ของครอบครัวและชุมชน จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “เด็กหาย ภัยใกล้ตัว” โดยมี คุณเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

นักกีฬาเก่งช่องฟ้าซินเซิง

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เยาวชนดีเด่นช่องฟ้าซินเซิง

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นดังต่อไปนี้ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

Art For Kids (อ.2)

แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายศิลปะ (Art For Kids) “หรรษาศิลป์ ศิลปินสร้างสรรค์” สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้วิชาศิลปะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมแต่ละฐาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีอ่านสารสันติภาพสากล ประจำปี 2560

วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ร่วมอ่านสารสันติภาพสากล พร้อมคณะครู บุคลากร และ นักเรียน ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนร่วมแสดงความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันตาภาพร่วมกันทั้งประเทศ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง(ระดับประถม-มัธยม) และ อาคารหัวเฉียว(ระดับปฐมวัย) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 3”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 3” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักเรียน รู้จักยอมรับกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »