กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานจัดกิจกรรมวันวิชาการ “เวียงพิงค์ถิ่นงาม ตามรอยวัฒนธรรม” ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมนำนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ประกอบพิธีไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยกิจกรรมประกอบด้วย อาทิ การแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประกวดร้องเพลงจีน การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ระดับประถม-มัธยม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันตรุษจีนอนุบาล 2561

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานจัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้รับรางวัลจากรายการ การแข่งขันเขียนตัวอักษรจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลจากรายการ การแข่งขันเขียนตัวอักษรจีน ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน โดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษาพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม (อ.3)

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ณ พระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4 สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีจีน และร่วมขอพรก่อนเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันยิมนาสติก ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการการแข่งขันกีฬายิมนาสติก รายการ Thailand National Cheerleading Championships 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ว่ายน้ำ ฟุตบอล

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการต่างๆดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันยิมนาสติก เทควันโดและบาสเกตบอล

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการต่างๆดังนี้ รางวัลการแข่งขันยิมนาสติก ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมภาษาจีนนอกห้องเรียน (ห้องเรียนต้นแบบ)

นักเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน ชั้น ป.3/2 ร่วมทำกิจกรรมศึกษาภาษาจีนนอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และใช้ภาษาจีนในการสื่อสารจากการซื้อสินค้า ณ ตลาดยูนนาน ย่านไนท์บาซาร์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 11” (ระดับอนุบาล)

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ฟุตบอล “ ฉงซินคัพ ครั้งที่ 11 ” รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี (ระดับอนุบาล) ที่ดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามฟุตบอล ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีผลการแข่งขันดังนี้...
อ่านต่อ »