Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

ตรวจสุขภาพฟันและสุขภาพทั่วไปนักเรียนปฐมวัย

งานอนามัยโรงเรียน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพฟันเบื้องต้น และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมหรรษาก่อนประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมหรรษาก่อนประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ อาคารหัวเฉียว ระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลนักเรียนปฐมวัย (กิจกรรมดาวดวงน้อย)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลนักเรียนปฐมวัย (กีฬา)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีนักเรียนปฐมวัย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมฉงซินแบ่งปันความสุขสู่สังคม

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน จัดโครงการ “ฉงซินแบ่งปันความสุขสู่สังคม”...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีแสดงความยินดีรางวัลการประกวดและการเดินแบบ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีแสดงความยินดีรางวัลแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »