กิจกรรม >>

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.4-6

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวทช.) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมสืบสานตำนานเทศกาลบ๊ะจ่าง

ครอบครัวช่องฟ้าซินเซิงฯ คงคุ้นหน้าคุ้นตาและรสชาติความอร่อยของบ๊ะจ่าง กันมาแล้ว ในวันนี้ อาจารย์จางจิ้ง ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ก็ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมสืบสานตำนานเทศกาล โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้การทำบ๊ะจ่าง เพื่อต้อนรับเทศกาลบ๊ะจ่างที่กำลังจะมาถึง ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ต้อนรับนักเรียนจีน “โครงการตามรอยวัฒนธรรมโบราณเชียงใหม่”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นักเรียนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนตาม “โครงการตามรอยวัฒนธรรมโบราณเชียงใหม่” จากเขตฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ระดับปฐมวัย

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคุณวาสนา นันชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ ระดับปฐมวัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรม “Doraemon Roadshow 2018”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดกิจกรรม “Doraemon Roadshow 2018” “โดราเอมอนและผองเพื่อนสุดซี้”...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พรงสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลยอดนักอ่านประจำห้องสมุด ปีการศึกษา 2560

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านประจำห้องสมุด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลนาฏมวยไทยรอบท้องถิ่น

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี ทีมนาฏมวยไทยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ “รักชาติ…รักษ์มวยไทย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรอบท้องถิ่น ณ บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลฮอร์สนักเขียนน้อย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี “เด็กหญิงลักษณารีย์ ญาณะ” นักเรียนชั้น ป.4/5...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กชายปริญญ์ กันทวัง นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ จัดโดย สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย (International Mathematics Contest Union) โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...
อ่านต่อ »