Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

วันที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ฝึกใช้แผนที่ดาวเพื่อบอกกลุ่มดาวบนท้องฟ้า และมีโอกาสใช้กล้องดูดาวจากสถานที่จริง

...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่สนับสนุนของขวัญรางวัล ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง บริษัทต่าง ๆ ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

...
อ่านต่อ »