Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

โครงการอบรมเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการอบรมเทเบิลเทนนิสสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

อบรมการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมอบรมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนระดับประถมศึกษา และพิธีจบการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คุณพาน จิ่น รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรม...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

แสดงในกิจกรรมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2561

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยม 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียน...
อ่านต่อ »