Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการแข่งขันชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันร้องเพลง

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันร้องเพลงรายการต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาจีน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาจีนรายการต่างๆ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมไทยนานาชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

คณะสิงโต มังกร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมทำการแสดงในขบวนพาเหรดประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดจงกั๋วหวาหว่า(อนุบาล)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมการประกวดจงกั๋วหวาหว่า...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัน“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

คณะลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียน ป.3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...
อ่านต่อ »