Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

พิธีมอบธงและแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบธงสภานักเรียน และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดสุนทรพจน์จีน “ลี่ หวา เปย”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขัน “การประกวดสุนทรพจน์และความสามารถภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ประจำปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เชียงใหม่โอเพ่น

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลประกวดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายคุณธรรมชั้นอนุบาล 2

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2562

งานอนามัยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง 2562

ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »