Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ห่างไกลยาเสพติด

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะครู ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรม “ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาค ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ประจำปี 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ก ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นนักเรียนปฐมวัย

วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดกรองความผิดปกติทางด้านสุขภาพเบื้องต้นและส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจ

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรมฟื้นฟูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำเยาวชนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ตามโครงการหนองผึ้งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ฉงซิน & อบจ.เชียงใหม่ FAIR PLAY

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ “ฉงซิน & อบจ.เชียงใหม่ FAIR PLAY” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส และเกิดคุณลักษณะ รู้แพ้ รู้ชน ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พร้อมสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรม “โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563” เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยช ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนประถมศึกษา

งานอนามัยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับโรงพยาบาลสารภี จัดกิจกรรมตรวจประเมินสภาวะทันตสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็กวัยเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากลุ่มงานทันตสาธารณสุข โรงพยา ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ประถม-มัธยม)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน ระดับปฐมวัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 256 ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ประถม-มัธยม)

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ...
อ่านต่อ »