Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวค้นหาวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยฝ่ายภาษาจีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ประจำมณฑลยูนนาน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งกีฬาว่ายน้ำ ยิมนาสติก และจักรยานทรงตัว

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งด้านกีฬาเทควันโด และแบดมินตัน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งด้านกีฬาฟุตบอล และบาสเกตบอล

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิต

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการบรรยาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งวิทยาศาสตร์

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งภาษาอังกฤษ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดหนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง (อนุบาล)

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “หนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง”...
อ่านต่อ »