Archives for กิจกรรม >>

กิจกรรม >>

ระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ความว่า”คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 มกราคม 2565 มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของมูลนิธิปอเต็กตึ้ง กรุงเทพมหานคร ให้กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกัน และอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดี ให ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ พ.ศ.2565 “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”

...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

🏆🌟โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย🇹🇭🇨🇳 วันที่ 26 ธันวาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่” คร ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 งานแนะแนว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ปีการศึกษา 2565 อาทิ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ โรงเรียนอนุบาลพรรณี โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลสุปราณี โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ เป็นต้ ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 งานแนะแนว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ปีการศึกษา 2565 อาทิ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ โรงเรียนจิตราวิทยา โรงเรียนอรพินพิทยา โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา โรงเร ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

วันชาติจีน (国庆节) ตรงกับ 1 ตุลาคมของทุกปี เริ่มจากปี ค.ศ.1949

ซึ่งเป็นวันที่ อดีตประธานาธิบดี เหมา เจ๋อตุง ประกาศให้เป็นวันก่อตั้งหรือสถาปนาประเทศจีน ที่ปกครองโดยระบบสังคมนิยม ถือเป็นจีนใหม่ ภายใต้ชื่อว่า “สาธารณรัฐประชาชนจีน” โดยความสำเร็จในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน นับมาจนถึงปัจจุบัน (2021) เท่ากับเป็นระยะเวลา ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

วันนี้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว 27 กันยายน 2561 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้มีโอกาสต้อนรับ มาดาม หลี่ ปิน รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสมาเยือนโรงเรียนฯ พร้อมรับชมสาธิตการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน โดยมีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน รวมถึงผู้แทนองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเ ...
อ่านต่อ »