ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รางวัลครูปฐมวัยปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมพิธีพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่เข้ารับเกียรติบัตร “ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี”...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน 2018

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ครูจีน ร่วมนำวงดุริยางค์ การบรรเลงกู่เจิง และชุดการแสดงนาฏศิลป์จีน ร่วมแสดงเนื่องในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน 2018 โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การประชุมชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ ครั้ง 1 ประจำปี 2561 โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

คณะผู้บริหารไนท์บาซาร์เชียงใหม่ และ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารไนท์บาซาร์เชียงใหม่ และ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประธานอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง

วันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียน โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รางวัลครูดีเด่น สมาคม รร.เอกชนเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมพิธีพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “ครูดีเด่น” เนื่องในวันครู 2561 จากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รับมอบเครื่องยิงลูกปิงปอง

คุณภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิยมพานิช จำกัด ร่วมมอบ เครื่องยิงลูกปิงปอง Oukei TW-2700-E6 เครื่องที่ 3 ให้กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ สนามฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ชลบุรี นำโดยคุณอรุณรัตน์ สวัสดิ์ชุติตระกูล ผู้อำนวยการ , คุณสมชาย ไพศาลพัฒนกิจ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน พร้อมคณะครูจำนวน 50 ท่าน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

สมาคมฮงสุนเชียงใหม่ และสมาคมฮากกาเชียงใหม่ ร่วมมอบผ้าห่มให้กับโรงเรียน

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 คุณมนัส เอื้อยิ่งศักดิ์ ประธานสมาคมฮงสุนเชียงใหม่ พร้อม คณะกรรมการสมาคมฮากกาเชียงใหม่ ร่วมมอบผ้าห่มจำนวน 100 ผืนให้กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »