Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ดำเนินงานจัดทำจุดคัดกรอง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมกิจกรรมชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รับมอบหน้ากากอนามัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ คุณสวี สวี่ ตง และคุณสมศรี ศรีมนัส ในโอกาสมอบผลิตภัณฑ์...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

อวยพรสื่อมวลชนเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ามอบกระเช้าส้มมงคล...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมมอบกระเช้าส้มมงคล

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน และงานประชาสัมพันธ์...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีเลี้ยงอำลาตำแหน่งกงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีแถลงข่าวไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำชุดการแสดงนาฏศิลป์จีน และการแสดงเชิดสิงโตนักเรียน ทำการแสดง...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

งานฉลองเทศกาลตรุษจีนสถานกงสุลใหญ่จีนเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหาร...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

บันทึกข้อตกลงการเปิดสนามสอบวัดระดับภาษาจีน HSK

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหาร...
อ่านต่อ »