Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การอบรมครูผู้สอนภาษาจีน

ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการอบรมหลักสูตรการอบรมการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อยกระดับการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนทั้งครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีนและครูชาวจีน โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิท ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะครูผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีทำบุญสระว่ายน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญสระว่ายน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมบูรณ์ ศิรินภาพันธ์ รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิฯ และ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมพิธีต้อนรับ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สามารถรับ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณครูสมใจ วิกรรัตน์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , คุณพีรพงษ์ อัครพลเชฏฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมคณะครูอาวุโส , ศิษย์เก่าโรงเรียนจีนทั้ง 8 สถาบัน เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณครูสมใจ วิกรรัตน์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และศิษย์เก่าจากโรงเรียนจีนทั้ง 8 สถาบัน ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณครูสมใจ วิกรรัตน์ ครู ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณครูสมใจ วิกรรัตน์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คุณพีรพงษ์ อัครพลเชฏฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน และคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมศิษย์เก่าจากโรงเรียนจีนทั้ง 8 สถาบัน ได้เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณครูสมใจ วิกรรัตน์ ครูอาวุโสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เพื่อแ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมการแสดงงานชมรมตระกูลลิ้มเชียงใหม่

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย-จีน ทำการแสดง ภายในงานประชุมสัมมนาภูมิภาคตระกูลลิ้มภาคเหนือ ครั้งที่ 21 และฉลองครบรอบ 50 ปี ชมรมตระกูลลิ้มเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ และมูลนิธิเชียงใหม่สามั ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การประชุมคณะวิทยากรยุวกาชาด

โรงเรียนข่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดประชุมคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีเคารพศพคุณมนัส ศิริมหาราช ประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วมพร้อมองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดเ ...
อ่านต่อ »