Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับ Mr.Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมพร้อมหัวหน้าองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธาร ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับทางโรงเรียน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณสถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในโอกาสมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับทางโรงเรียน โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมรับมอบ ณ อาคารสหศึกษา โรงเรียนช่องฟ้ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

คุณสิริพร สิริกุลกิจไพศาล มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ คุณสิริพร สิริกุลกิจไพศาล และครอบครัว ในโอกาสมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ (แบบเท้าเหยียบ) จำนวน 10 ชุด ให้กับทางโรงเรียน โดยมี คุณวิรัตน์ ศานติอาภา ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่อ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสารภี

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พ.ต.อ.บัญชา อินถา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสารภี ในโอกาสเดินทางมาแนะนำตัวที่ได้มารับตำ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับคณะทำงานติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดย คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ คุณเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบร ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ดำเนินงานจัดทำจุดคัดกรอง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมกิจกรรมชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รับมอบหน้ากากอนามัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ คุณสวี สวี่ ตง และคุณสมศรี ศรีมนัส ในโอกาสมอบผลิตภัณฑ์...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

อวยพรสื่อมวลชนเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ามอบกระเช้าส้มมงคล...
อ่านต่อ »