Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รับมอบเงินบริจาคทุนการศึกษา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณสมรัก โชติพงศ์ พร้อมครอบครัว...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเทคโนโลยี

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า พร้อมคณะนิสิตระดับปริญญาโท...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเจ้อเจียง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณชุย เซียวเฉียง ผู้อำนวยการ ฝ่ายการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเจ้อเจียง...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับ ผอ.ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน(ประเทศไทย)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณจ้าว กั๋วเสียง ผู้อำนวยการศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน(ประเทศไทย)...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับสำนักข่าวกว่างโจว

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คณะผู้สื่อข่าว สำนักข่าวกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณอวี๋ เทียน ฉี รองผู้อำนวยการ สำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับการมาเยือนของ มาดาม หลี่ ปิน รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

มาดาม หลี่ ปิน รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

งานฉลองครบรอบ 69 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีฉลองครบรอบ 69 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา...
อ่านต่อ »