ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับคณะกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเมืองปักกิ่ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณเกิ่ง เฉา ตง ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน พร้อมเสวนาการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนของโรงเรียน โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

มูลนิธินายริ้ว-นางหล้า-นางคาง้อ ศักดาทร มอบทุนการศึกษา

มูลนิธินายริ้ว-นางหล้า-นางคาง้อ ศักดาทร ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จำนวน 50,000 บาท โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท นิยมพานิช จำกัด...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รับมอบป้ายจัดตั้งศูนย์สอบชิงทุนการศึกษาภาษาจีนเหย้าหัว

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณเถียน กุ้ย เหลียน ประธานบริหารโรงเรียนเหย้าหัวสือเจี้ยน เมืองเซินเจิ้น...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมให้การต้อนรับ คุณเสิ่น อี้ ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียนพร้อมแนะนำตัวในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสนี้ได้ร่วมเลี้ยงอำลาตำแหน่งแด่ คุณเหยียน หวี่ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมมอบกระเช้าส้มมงคล

เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน และงานประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าส้มมงคล เพื่อร่วมอวยพรส่งความสุข โชคลาภ และความโชคดี เนื่องในเทศกาลตรุษจีน แด่ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ตลอดจนร่วมนำตัวแทนนักเรียนนำกล่าวอวยพรคำมงคลทั้งภาษาไทย-ภาษาจีน แด่หน่วยงานสื่อมวลชนต่างๆ โดยได้รับคำชื่นชมในการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนเป็นอย่างมาก...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รางวัลครูปฐมวัยปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมพิธีพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่เข้ารับเกียรติบัตร “ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี”...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน 2018

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ครูจีน ร่วมนำวงดุริยางค์ การบรรเลงกู่เจิง และชุดการแสดงนาฏศิลป์จีน ร่วมแสดงเนื่องในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน 2018 โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การประชุมชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ ครั้ง 1 ประจำปี 2561 โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

คณะผู้บริหารไนท์บาซาร์เชียงใหม่ และ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่

วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารไนท์บาซาร์เชียงใหม่ และ บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 2 จำกัด เข้าเยี่ยมเยือนพร้อมร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประธานอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง

วันที่ 29 มกราคม 2561 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียน โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน นักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »