ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีเปิดห้องสมุดจีนคุนหมิง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีเปิดห้องสมุดจีนคุนหมิง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศยูนนาน และสำนักงานใหญ่สหภาพชาวจีนโพ้นทะเลกลับสู่แดนมาตุภูมิรัฐบาลจีน ประจำเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงต่อไป ณ ชั้น 2 อาคารหัวเฉียว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

คณะครูเข้าร่วมขบวนกระทงใหญ่กงสุลจีนเชียงใหม่

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนกระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเข้าร่วมขบวนกับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การอบรมครูผู้สอนภาษาจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการอบรมภาษาจีนในหัวข้อ “การศึกษาภาษาจีนกับผู้ทรงคุณวุฒิ” เพื่อยกระดับการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีน ทั้งครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีนและครูชาวจีน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีทำบุญอาคารเรียน “หัวเฉียว”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียน “หัวเฉียว” เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธี ณ อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีน

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมร่วมแสดงความยินดี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ นายกสมาคมฯ ในโอกาสได้รับตำแหน่งประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เข้ามอบเกียรติบัตร แด่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ามอบเกียรติบัตร แด่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในโอกาสเป็นผู้ให้การสนับสนุน กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “พลศึกษาเกมส์” โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประธานอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การประชุมชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ แห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รางวัลเยาวชนดีเด่น (สมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560” โดยมีคุณกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปีเรยีนา โรงเรียนเรยีนาเชรีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1.เด็กหญิงสุรางคณางค์ วงศ์เจริญไพร ชั้น อ.3/4 2.เด็กหญิงญาณิสา อารามศาสตร์ ชั้น ป.3/2 3.เด็กหญิงณัฐชยา อุตบัววงค์ ชั้น ป.6/1 4.เด็กหญิงภารดี จำวงค์ ชั้น ม.3/2 5.นายปัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ชั้น ม.6/3...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รางวัลเยาวชนดีเด่นเทศบาลนครเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภีมภพ ศรีถาวร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560” โดยมีคุณสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โดมสนามฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »