Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

เชิญชวนผู้สนใจประกอบการร้านอาหาร ขนม ในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กำหนดเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปี 2563

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK HSKK และ YCT โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กำหนด...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศห้องประเมินพัฒนาการ และห้องประเมินคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศห้องประเมินพัฒนาการ และห้องประเมินคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

การสำรวจพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรม...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

รณรงค์แก้ไขปัญหาจราจร ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่

จราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์แก้ไขปัญหา ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

!!!ประกาศ!!! นักเรียนที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน

นักเรียนที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถเข้าไปทำการสั่งซื้อได้ที่ shopee.co.th/p.one.webstore...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »