Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19 นักเรียนระดับชั้น ป.6/1

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

📣📣 ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

ในสถานการณ์ COVID-19 และหยุดเรียนเนื่องในวันตรุษจีน 📌งดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24-28 ม.ค. 2565 📌📌หยุดเรียนเนื่องในวันตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565 😷ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรกา ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง แจ้งให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการกรณีรับแจ้งนักเรียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง แจ้งให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการกรณีรับแจ้งนักเรียนมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศประเมินคัดเลือก(รอบ2) ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 08.30 – 12.00 น.

        ประกาศประเมินคัดเลือก(รอบ2) ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 08.30 – 12.00 น.   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีการประเมินคัดเลือก คลิกที่นี่...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.6

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

มาตรการและการบริหารจัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดเรียน On-Site

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

📣📣 มาตรการและการบริหารจัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดเรียน On-Site

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการสอนในเหตุพิเศษ

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

    ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ขอให้ผู้ปกครองดำเนินการดังนี้ 1. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วันที ...
อ่านต่อ »