Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายชุดพละ ชุดจีน และอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียน

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายชุดพละ ชุดจีน และอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศแจ้งการชำระค่าหนังสือแบบเรียน และอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนของปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศแจ้งการชำระค่าหนังสือ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อน...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ชำระค่าสมุด-หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ชำระค่าสมุด-หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

8 วิธีป้องกันตัวเองแบบง่ายๆ ให้ห่างอันตรายจาก “ฝุ่นจิ๋ว”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

เชิญชวนผู้สนใจประกอบการร้านอาหาร ขนม ในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กำหนดเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปี 2563

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK HSKK และ YCT โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กำหนด...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...
อ่านต่อ »