Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564เริ่มจำหน่ายใบสมัครวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องทะเบียน ชั้น 2 ตึกอำนวยการ(เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 256 ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แจ้งหยุดเรียน ชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแจ้งหยุดเรียนวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประชาสัมพันธ์แผนผังเส้นทางการจราจรภายในและจุดจอดรถ แผนกประถม-มัธยม ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2563

📌เส้นทางการเข้า-ออกโรงเรียน▶️เวลา 06.30–08.15 น. และเวลา 16.30–18.30 น. ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ เข้าประตู 1 และออกประตู 2▶️เวลา 08.15–16.30 น. ผู้ปกครอง/ผู้มาติดต่อ เข้าและออก ประตู 1 เท่านั้น📌📌จุดจอดรถ🅿️การจอดรถช่วงเวลา 06.30–08.15 น. ให้จอดรถในบริเวณลานจอ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดเรียนทุกระดับชั้น 17-18 ส.ค. 63

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแจ้งหยุดเรียนระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) โดยจะเริ่มเปิดเรียนเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป📌โดยยึดถือและปฏิบัติต ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ เพื่อจัดการเรียนการสอน On-Site

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ เพื่อจัดการเรียนการสอน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563✅โดยยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ🔹️ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

จุดรับส่งกรณีฝนตก สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6

📣📣 ประชาสัมพันธ์แจ้งจุดรับส่งกรณีฝนตก สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ☔🏫🌧 เนื่องจากช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นช่วงฤดูฝน สภาพอากาศมีความชื่นสูง ทำให้นักเรียนเด็กเล็กเจ็บป่วย ไม่สบายได้ง่าย ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนระดับช ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

พื้นที่อันตราย ห้ามจอดตลอดเวลา

📣📣 ประชาสัมพันธ์แจ้งการติดตั้งป้าย “พื้นที่อันตราย ห้ามจอดตลอดเวลา” โดยสถานีตำรวจภูธรสารภี และแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่าน ห้ามจอดบริเวณไหล่ทาง และผิวจราจรด้านหน้าโรงเรียน โดยจะมีการบังคับใช้และกวดขันในจุดห้ามจอด อย่างจริงจัง ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

กำหนดเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปี 2563

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK HSKK และ YCT โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กำหนดเปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ประจำปี 2563 ติดต่อสอบถาม / สมัครสอบ ฝ่ายภาษาจีน โทรศัพท์ 053-105075 ต่อ 202 , คุณขนิษฐา อัชฌาสุทธิคุณ 081-6030077...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ขอความร่วมมือสแกน QR-code ลงทะเบียน ระบบ “ไทยชนะ”

✅ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอความร่วมมือผู้ปกครองและผู้มาติดต่อทุกท่าน ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน กรุณาสแกน QR-code ลงทะเบียน ระบบแฟลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทั้งเข้าและออก ทุกครั้ง‼💯⚠️ เพื่อติดตามเฝ้าระวังตามมาตรการของ ศบค....
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในสถานการณ์ โควิด-19

ประชาสัมพันธ์แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย ในสถานการณ์ โควิด-19 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563📌📌เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือน รบกวนดูเส้นทางเพื่อลดปัญหาในการเดินรถครับ ✅แผนกปฐมวัย▶️เวลา 06.30 – 08.00 น. และ ...
อ่านต่อ »