Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

!!!ประกาศ!!! นักเรียนที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน

นักเรียนที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถเข้าไปทำการสั่งซื้อได้ที่ shopee.co.th/p.one.webstore...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการ และคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้น...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (ภายใน) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่(ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2562...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าฯ)

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(สำหรับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา  2561   ...
อ่านต่อ »
12