Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

ขอความร่วมมือสแกน QR-code ลงทะเบียน ระบบ “ไทยชนะ”

✅ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอความร่วมมือผู้ปกครองและผู้มาติดต่อทุกท่าน ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน กรุณาสแกน QR-code ลงทะเบียน ระบบแฟลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทั้งเข้าและออก ทุกครั้ง‼💯⚠️ เพื่อติดตามเฝ้าระวังตามมาตรการของ ศบค....
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในสถานการณ์ โควิด-19

ประชาสัมพันธ์แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย ในสถานการณ์ โควิด-19 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563📌📌เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือน รบกวนดูเส้นทางเพื่อลดปัญหาในการเดินรถครับ ✅แผนกปฐมวัย▶️เวลา 06.30 – 08.00 น. และ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

😷🏫 แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง🥰 ห่ า ง กั น แต่ไม่ห่างไกล 🙆✅มั่นใจ ✅ปลอดภัย ✅เมื่อมาโรงเรียน 🏫❤แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน💙แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง🏫⚠️ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด💙❤...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

รายละเอียดวิธีการสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน

ด้วยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้กำหนดให้มีการจำหน่ายชุด และอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องธุรการ ฝั่งปฐมวัย และ โถงหน้าห้องการเงิน ชั้น 2 ตึกอำนวยการ เพื่อเป็นการเตรียม ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนและใบสั่งซื้อระดับประถม-มัธยม

สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับประถม-มัธยมได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบ-63 ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล หน่วยวัด : นิ้ว...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนและใบสั่งซื้อระดับปฐมวัย

สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับปฐมวัยได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบอนุบาล-63 ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล หน่วยวัด : นิ้ว...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายชุดพละ ชุดจีน และอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียน

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายชุดพละ ชุดจีน และอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศแจ้งการชำระค่าหนังสือแบบเรียน และอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนของปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศแจ้งการชำระค่าหนังสือ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ...
อ่านต่อ »