Archives for วีดีโอ >>

วีดีโอ >>

ต้อนรับมาดาม หลี่ ปิน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ มาดาม หลี่ ปิน รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

คอนเสิร์ต “Once Upon a Time By CHONGFAH SYMPHONIC BAND”

การจัดแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2561 “Once Upon a Time By CHONGFAH SYMPHONIC BAND” โดยวงดุริยางค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2561 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง”...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กิจกรรม “เดินการกุศลสร้างสัมพันธ์น้องพี่โรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ครั้งที่ 1″ วันที่ 21 มกราคม 2561

กิจกรรมเดินการกุศล “สร้างสัมพันธ์น้องพี่โรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ครั้งที่ 1″...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

Math Day Camp 2560 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประถมศึกษาปีที่ 3

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ อาคารชิงหัว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560 (ชั้นมัธยมศึกษา)

++ กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560 ++ ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   วงครูเปิดงาน   ช่วงชั้นที่ 3 – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.1/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.3/1 และม.3/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.1/1 – รางวัลชมเชย ชั้น ม.3/5 และ ม.3/4   ช่วงชั้นที่ 4 – รางวัลชนะเลิศ ม.6/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.5/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ม.6/1-2...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560 (ชั้นประถมศึกษา)

กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560 ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   วงครูเปิดงาน   ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.3/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.3/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ป.3/6 – รางวัลชมเชย ชั้น ป.3/4,ป.3/1และป.3/5   ช่วงชั้นที่ 2 – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.6/1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.6/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถม – มัธยม ปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย ปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ปลูกข้าว เพาะเห็ด ถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารสหศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพร   การแสดงของนักเรียน   กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ปลูกข้าว เพาะเห็ด ถวายเป็นพระราชกุศล...
อ่านต่อ »