Archives for วีดีโอ >>

วีดีโอ >>

เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนระดับประถมศึกษา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรม “เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนระดับประถมศึกษา...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล3 และเปิดบ้านอนุบาลฉงซิน ปีการศึกษา 2561

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

การแข่งขันฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 12” (ระดับอนุบาล)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันฟุตบอล ฉงซินคัพ ครั้งที่ 12 ระดับอนุบาล ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันวิชาการ “ท้องถิ่นกลิ่นอายไทย” ปีการศึกษา 2561 พร้อมกิจกรรมบูรณาการวันตรุษจีน...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กิจกรรมวันตรุษจีนอนุบาล 2562

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562 ณ แผนกปฐมวัย...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

การซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนฯ เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กีฬาสีภายใน “ฉงซินเกมส์” ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดการการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฉงซินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กรีฑาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3...
อ่านต่อ »