Archives for วีดีโอ >>

วีดีโอ >>

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 (ปฐมวัย)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กรีฑาสัมพันธ์ อนุบาล ครั้งที่ 4

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหาร...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 13

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธาน...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ต้อนรับคณะสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่13

คณะสัมมนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 13 ได้เดินทางมาเยี่ยม...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กิจกรรมค่ายศิลปะ ป.4

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ...
อ่านต่อ »