วีดีโอ >>

กิจกรรม “เดินการกุศลสร้างสัมพันธ์น้องพี่โรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ครั้งที่ 1″ วันที่ 21 มกราคม 2561

กิจกรรมเดินการกุศล “สร้างสัมพันธ์น้องพี่โรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ครั้งที่ 1″ สำเร็จลงด้วยดี ต้องขอขอบพระคุณ ท่านพาน จิ่น รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า องค์กรไทยจีนเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

Math Day Camp 2560 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประถมศึกษาปีที่ 3

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ อาคารชิงหัว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560 (ชั้นมัธยมศึกษา)

++ กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560 ++ ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   วงครูเปิดงาน   ช่วงชั้นที่ 3 – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ม.1/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.3/1 และม.3/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.1/1 – รางวัลชมเชย ชั้น ม.3/5 และ ม.3/4   ช่วงชั้นที่ 4 – รางวัลชนะเลิศ ม.6/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ม.5/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ม.6/1-2...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560 (ชั้นประถมศึกษา)

กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560 ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   วงครูเปิดงาน   ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.3/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.3/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ป.3/6 – รางวัลชมเชย ชั้น ป.3/4,ป.3/1และป.3/5   ช่วงชั้นที่ 2 – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.6/1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.6/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถม – มัธยม ปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย ปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ปลูกข้าว เพาะเห็ด ถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารสหศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพร   การแสดงของนักเรียน   กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ปลูกข้าว เพาะเห็ด ถวายเป็นพระราชกุศล...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปี 2560

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และในระดับปฐมวัย ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560   ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา   ระดับปฐมวัย ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 และได้มีการจัดแสดงละครเวที ชีวประวัติพระสุนทรโวหาร และ ละครเวทีเรื่อง ลักษณวงศ์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ด้วย   กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา   กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา   ละครเวที ชีวประวัติพระสุนทรโวหาร   ละครเวทีเรื่อง ลักษณวงศ์...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีไหว้ครู โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560  ณ ลานกิจกรรมหน้าตึกอำนวยการ  ...
อ่านต่อ »