Archives for วีดีโอ >>

วีดีโอ >>

การซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ)...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนฯ เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กีฬาสีภายใน “ฉงซินเกมส์” ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดการการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฉงซินเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กรีฑาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กีฬาสีปฐมวัย “ฉงซิน 2018”

การแข่งขันกีฬาสี “ฉงซิน 2018”  นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ต้อนรับมาดาม หลี่ ปิน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ มาดาม หลี่ ปิน รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน...
อ่านต่อ »

คอนเสิร์ต “Once Upon a Time By CHONGFAH SYMPHONIC BAND”

การจัดแสดงคอนเสิร์ตประจำปี 2561 “Once Upon a Time By CHONGFAH SYMPHONIC BAND” โดยวงดุริยางค์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2561 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง”...
อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กิจกรรม “เดินการกุศลสร้างสัมพันธ์น้องพี่โรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ครั้งที่ 1″ วันที่ 21 มกราคม 2561

กิจกรรมเดินการกุศล “สร้างสัมพันธ์น้องพี่โรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ครั้งที่ 1″...
อ่านต่อ »