Archives for ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินวิชาการ ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินวิชาการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6...
อ่านต่อ »
ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม) ปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินวิชาการ ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินวิชาการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6...
อ่านต่อ »
ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม) ปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »