Archives for Slide Show

Slide Show

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน จำหน่ายใบสมัคร 1-30 พฤศจิกายน 2565 ...
อ่านต่อ »