Author Archives: Kru Ton - Page 81

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560  ณ ลานกิจกรรมหน้าตึกอำนวยการ  ...
อ่านต่อ »

กิจกรรมการแข่งขันลาบพื้นเมือง ประจำปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน จัดการแข่งขันลาบพื้นเมือง เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560  ...
อ่านต่อ »

พิธีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมืองครูอาวุโสคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ

คณะครู บุคลากร และศิษย์เก่าโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน ร่วมจัดงาน สระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมืองครูอาวุโส ,คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560...
อ่านต่อ »

พิธีเปิดศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

พิธีเปิดศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยการสนับสนุนจาก รัฐบาลท้องถิ่นมณฑลยูนนาน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  ...
อ่านต่อ »

เปิดบ้านอนุบาลฉงซิน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรม “เปิดบ้านอนุบาลฉงซิน” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560   พิธีมอบวุฒิบัตรอนุบาล3   การแสดงของเด็กนักเรียน...
อ่านต่อ »

พิธีจบหลักสูตร ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ปีการศึกษา 2559

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 , นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์ และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี   มอบเกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น   มอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตร   รุ่นน้องบูมให้รุ่นพี่...
อ่านต่อ »

เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน ครั้งที่ 6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

งานเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560   เข้าชมการเรียนการสอน   พิธีมอบวุฒิบัตร/รางวัลเรียนดี   การแสดงของแต่ละระดับชั้น...
อ่านต่อ »

วงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซินวาณิชบำรุง ร่วมบรรเลงเพลงในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ส่งวงดุริยางค์เข้าร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเทิดพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันการศึกษาเอกชนประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2560...
อ่านต่อ »

โรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงให้การต้อนรับ โรงเรียนเจริญศิลป์ จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560...
อ่านต่อ »

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560...
อ่านต่อ »