Author Archives: Kru Ton - Page 80

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ประจำปี 2560 พร้อมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อให้น้กเรียนอนุบาลได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเพิ่มพื้นที่เรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ได้รับ ผ่านการทดลองจริง เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 #นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย #อนุบาลช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  ...
อ่านต่อ »

กิจกรรม “ เบ๊นโบ๊ท โชว์ “

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับ บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม “ เบ๊นโบ๊ท โชว์ “ อาทิ การแสดงละครที่ให้เกร็ดความรู้แก่นักเรียน และกิจกรรมการเล่มเกมส์ เป็นต้น โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ...
อ่านต่อ »

กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ศูนย์ฝึกเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ชั้น 4 ตึกอำนวยการ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560  ...
อ่านต่อ »

ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง ปีการศึกษา 2560

++ กิจกรรมเส้นสายลายเสียง 2560 ++ ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ประจำปีการศึกษา 2560 “ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยมีผลการแข่งขันมีดังนี้ ++ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.3/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.3/3 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ป.3/6 – รางวัลชมเชย ชั้น ป.3/4,ป.3/1และป.3/5 ++ช่วงชั้นที่ 2 – รางวัลชนะเลิศ ชั้น ป.6/1 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชั้น ป.6/2 – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ป.5/1...
อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ประถม-มัธยม)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการร่วมขับร้องเพลง “แด่แม่” โดย น้องไข่ตุ๋น เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย นักเรียนชั้น ป.1/7 นักร้องไมค์ทองคำเด็ก เวิร์คพอยท์ รวมทั้งการรำถวายพระพรโดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ไทย โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง และห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถม – มัธยม ปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560   ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย ปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ปลูกข้าว เพาะเห็ด ถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารสหศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พิธีถวายพระพร   การแสดงของนักเรียน   กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ปลูกข้าว เพาะเห็ด ถวายเป็นพระราชกุศล...
อ่านต่อ »

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ปี 2560

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และในระดับปฐมวัย ได้ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560   ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา   ระดับปฐมวัย ...
อ่านต่อ »

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 และได้มีการจัดแสดงละครเวที ชีวประวัติพระสุนทรโวหาร และ ละครเวทีเรื่อง ลักษณวงศ์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ด้วย   กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา   กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา   ละครเวที ชีวประวัติพระสุนทรโวหาร   ละครเวทีเรื่อง ลักษณวงศ์...
อ่านต่อ »

พิธีไหว้ครู โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »