Author Archives: Kru Ton - Page 80

วีดีโอ >>

นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แปลอักษรถวายอาลัยในหลวง

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณะครู และนักเรียน ในระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกันร้องเพลงชาติ กล่าวปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และปลูกต้นราชพฤกษ์ ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ...
อ่านต่อ »

กิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง (ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประถม-มัธยม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

การประกวดเส้นสายลายเสียง ฝ่ายส่งเสริมภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ช่องฟ้าหัวใจไทยลูกทุ่ง) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »

งานวันแม่แห่งชาติโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ประจำปี 2559

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา...
อ่านต่อ »

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ 2559

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »

วงดุริยางค์ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ชนะเลิศการประกวดโยธวาทิต จัดโดย ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ วงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการประกวดวงโยธวาทิต ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดให้กับเยาวชนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนเองถนัด เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่...
อ่านต่อ »

วงดุริยางค์ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ชนะเลิศการประกวดโยธวาทิต จัดโดย ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ วงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการประกวดวงโยธวาทิต ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดให้กับเยาวชนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนเองถนัด เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่...
อ่านต่อ »

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2559

วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี...
อ่านต่อ »

กิจกรรม “วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี 2559

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นักเรียน และครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากในช่วงเวลา 1:18:49 – 1:19:47 มีเพลงที่เจ้าของลิขสิทธิห้ามเผยแพร่ ทำให้ต้องมีการถอดเสียงในช่วงเวลาดังกล่าวออกจากคลิป...
อ่านต่อ »