Author Archives: Kru Ton - Page 79

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560...
อ่านต่อ »

วงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำวงดุริยางค์เดินขบวนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ถึง สวนสาธารณะหนองบวกหาด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560...
อ่านต่อ »

งานวันวิชาการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2559

คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน วันวิชาการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2559 “สืบสานปณิธานองค์รัชกาลที่ 9” วันที่ 25 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยมีนิทรรศการวันวิชาการสืบสานปณิธานองค์รัชกาลที่ 9 กิจกรรมบูรณาการวันตรุษจีน การไหว้เจ้าเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาจีน การแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ของ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น...
อ่านต่อ »

งานวันเด็ก ประจำปี 2560 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบทุนการศึกษา การแสดงจากนักเรียนทุกห้องเรียน การออกร้านของนักเรียน กิจกรรมจากสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการนักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ การแจกของขวัญนักเรียน เป็นต้น...
อ่านต่อ »

คณะเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนจีนภาคตะวันตก มาศึกษาดูงาน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับคณะเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนจีนภาคตะวันตก วันที่ 13 มกราคม 2560...
อ่านต่อ »

งานวันเด็ก ระดับปฐมวัย ประจำปี 2560 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง  วันที่ 13 มกราคม 2560...
อ่านต่อ »

อนิเมชันถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผลงานของ ด.ช.กฤตัชญ์ภาส  ภาณุดิถีกุล และ ด.ญ.ณัฐณิชา  อินกองงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ฝึกทำอนิเมชันขนาดสั้น เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ...
อ่านต่อ »

SPORT DAY 2016 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559  ...
อ่านต่อ »

ชมรมโรงเรียนจีนภาคอีสาน มาศึกษาดูงาน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ชมรมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคอีสาน เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559  ...
อ่านต่อ »

การแข่งขันกีฬาสี ระดับปฐมวัย “ฉงซิน 2016” โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดการแข่งขันกีฬาสี “ฉงซิน 2016”  ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559  ...
อ่านต่อ »