Author Archives: Kru Ton - Page 77

รางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นายชานน อินทร์ต๊ะ นักเรียนชั้น ม.4/4 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการต่างๆ...
อ่านต่อ »

รางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

คุณกิตติ กิตติยะ ได้ทำการมอบเครื่องยิงลูกปิงปอง

คุณกิตติ กิตติยะ ได้ทำการมอบเครื่องยิงลูกปิงปอง เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมการเล่นเทเบิลเทนนิส แก่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ชั้น 4 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

กิจกรรมไหว้พระจันทร์ (ระดับปฐมวัย)

วันที่ 14 กันยายน 2560 นักเรียนระดับปฐมวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมด้านการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีน ตลอดจนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยมีกิจกรรมทั้งการไหว้พระจันทร์ การแสดงละครจากคณะครูเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์ รวมทั้งการร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ณ อาคารหัวเฉียว แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบธงสภานักเรียน และ พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2560 ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร แด่ คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 14 และพิธีแต่งตั้งสารวัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมการแสดงดนตรีของสภานักเรียน ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561 วันที่ 2 – 12  ตุลาคม  2561  และ 30  ตุลาคม – 10  พฤศจิกายน  2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคาชุดละ  200  บาท  ...
อ่านต่อ »

บาสเกตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 8”

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวนการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 8″ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายให้กับนักเรียน รู้จักยอมรับกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน โดยมีการจัดแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย และมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , โรงเรียนสันกำแพง , โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ , โรงเรียนสันทรายวิทยาคม , โรงเรียนสารภีพิทยาคม , โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

รับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 แก่นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 4 ทุน ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

แสดงความยินดีนักร้องลูกทุ่งมาสเตอร์คีย์

++ร่วมแสดงความยินดี“น้องไข่ตุ๋น”++ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีแก่ เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย นักเรียนชั้น ป.1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดร้องเพลง รายการ “มาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งเด็ก ช่อง 3” โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี นางสาวธันย์ธาดา ต๊ะมุดา นักเรียนชั้น ม.4/4 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขากีฬาและนัทนาการ จากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »