Author Archives: Kru Ton - Page 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

อวยพรสื่อมวลชนเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ามอบกระเช้าส้มมงคล...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

คณะมังกรและสิงโตสร้างเสริมความมงคล

เนื่องในวันวิชาการและบูรณาการวันตรุษจีน คณะมังกรและสิงโต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันวิชาการและวันตรุษจีน

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหาร...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมมอบกระเช้าส้มมงคล

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน และงานประชาสัมพันธ์...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนฯ วันสถาปนายุวกาชาดไทย

เนื่องในวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รับมอบโต๊ะเทเบิลเทนนิสและอุปกรณ์การฝึกซ้อม

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง ระดับชั้นอนุบาล1-3...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีเลี้ยงอำลาตำแหน่งกงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีแถลงข่าวไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำชุดการแสดงนาฏศิลป์จีน และการแสดงเชิดสิงโตนักเรียน ทำการแสดง...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...
อ่านต่อ »