Author Archives: Kru Ton - Page 42

พิธีอ่านสารสันติภาพสากล ประจำปี 2560

วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ร่วมอ่านสารสันติภาพสากล พร้อมคณะครู บุคลากร และ นักเรียน ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนร่วมแสดงความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันตาภาพร่วมกันทั้งประเทศ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง(ระดับประถม-มัธยม) และ อาคารหัวเฉียว(ระดับปฐมวัย) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 3”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 3” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักเรียน รู้จักยอมรับกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา เข้ามอบเกียรติบัตร แด่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้ามอบเกียรติบัตร แด่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในโอกาสเป็นผู้ให้การสนับสนุน กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “พลศึกษาเกมส์” โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประธานอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

การประชุมชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ แห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนฯ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

รางวัลเยาวชนดีเด่น (สมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560” โดยมีคุณกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปีเรยีนา โรงเรียนเรยีนาเชรีวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1.เด็กหญิงสุรางคณางค์ วงศ์เจริญไพร ชั้น อ.3/4 2.เด็กหญิงญาณิสา อารามศาสตร์ ชั้น ป.3/2 3.เด็กหญิงณัฐชยา อุตบัววงค์ ชั้น ป.6/1 4.เด็กหญิงภารดี จำวงค์ ชั้น ม.3/2 5.นายปัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ ชั้น ม.6/3...
อ่านต่อ »

กิจกรรมงานวันชาติจีนครบรอบ 68 ปี

มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ฯ ร่วมนำคณะนาฏศิลป์จีน และวงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงเนื่องในงานฉลองครบรอบ 68 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบ 42 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน โดยมี คุณเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

“หนูน้อยนพมาศ” เวทีปฐมวัย

ระดับปฐมวัย ได้เปิดเวที การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2560 ให้นักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-3 เพื่อส่งเสริมทักษะพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย ได้แสดงความสามารถรวมทั้งฝึกความกล้าแสดงออก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 11″

ด้วยทางโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง   อำเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่  11  ขึ้น  ระหว่างวันที่  22 – 24  พฤศจิกายน  2560  ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออก มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย   อีกทั้งยังเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ฟุตบอล ฉงซิน 60...
อ่านต่อ »

รางวัลเยาวชนดีเด่นเทศบาลนครเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภีมภพ ศรีถาวร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560” โดยมีคุณสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โดมสนามฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาจากกรุงปักกิ่ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณจาง เซี่ยนกั๋ว ผู้อำนวยการภาควิจัย สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่ง ในโอกาสเดินทางมาแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมเสวนาความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนของโรงเรียน โดยมี คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »