Author Archives: Kru Ton - Page 4

กิจกรรม >>

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนฯ วันสถาปนายุวกาชาดไทย

เนื่องในวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รับมอบโต๊ะเทเบิลเทนนิสและอุปกรณ์การฝึกซ้อม

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง ระดับชั้นอนุบาล1-3...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีเลี้ยงอำลาตำแหน่งกงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีแถลงข่าวไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำชุดการแสดงนาฏศิลป์จีน และการแสดงเชิดสิงโตนักเรียน ทำการแสดง...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมแสดง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

กิจกรรมสมาคมตั้งตระกูล เชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำการแสดงเชิดสิงโต และนาฏศิลป์จีน เข้าร่วมอวยพรพร้อม...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันร้องเพลงรายการ อีซูซุร้องเพลงฮิต..พลิกสู่ฝัน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิง เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัล Super Leader & Super Teacher

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี คณะผู้บริหารและครู ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล...
อ่านต่อ »