Author Archives: Kru Ton - Page 39

รางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดในรายการต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »

รางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รายการ SINGHA 3 x 3 Basketball Thailand Championship 2017...
อ่านต่อ »

รางวัลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี เด็กหญิงพิศลยา รวยรื่น นักเรียนชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง จากการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560...
อ่านต่อ »

รางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นายชานน อินทร์ต๊ะ นักเรียนชั้น ม.4/4 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการต่างๆ...
อ่านต่อ »

รางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

คุณกิตติ กิตติยะ ได้ทำการมอบเครื่องยิงลูกปิงปอง

คุณกิตติ กิตติยะ ได้ทำการมอบเครื่องยิงลูกปิงปอง เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมการเล่นเทเบิลเทนนิส แก่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ชั้น 4 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

กิจกรรมไหว้พระจันทร์ (ระดับปฐมวัย)

วันที่ 14 กันยายน 2560 นักเรียนระดับปฐมวัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมด้านการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมจีน ตลอดจนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยมีกิจกรรมทั้งการไหว้พระจันทร์ การแสดงละครจากคณะครูเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์ รวมทั้งการร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ณ อาคารหัวเฉียว แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบธงสภานักเรียน และ พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2560 ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร แด่ คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 14 และพิธีแต่งตั้งสารวัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมการแสดงดนตรีของสภานักเรียน ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561 วันที่ 2 – 12  ตุลาคม  2561  และ 30  ตุลาคม – 10  พฤศจิกายน  2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคาชุดละ  200  บาท  ...
อ่านต่อ »

บาสเกตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 8”

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวนการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 8″ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายให้กับนักเรียน รู้จักยอมรับกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน โดยมีการจัดแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย และมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง , โรงเรียนสันกำแพง , โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ , โรงเรียนสันทรายวิทยาคม , โรงเรียนสารภีพิทยาคม , โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560...
อ่านต่อ »