Author Archives: Kru Ton - Page 3

กิจกรรม >>

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ กองลูกเสือ และเนตรนารีโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

“หนูน้อยนพมาศ”เวทีประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เปิดเวทีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดประดิษฐ์กระทง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถม-มัธยม จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมยี่เป็งนักเรียนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (ภายใน) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียน ป.1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียนชั้น ม.6

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและแนวทางศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า พร้อมคณะนิสิตระดับปริญญาโท...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมภาษาจีนนอกห้องเรียน(ห้องเรียนต้นแบบ)

นักเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมทำกิจกรรมศึกษาภาษาจีนนอกห้องเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

น้องปฐมวัยร่วมกิจกรรมหยอดผางประทีป

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมหยอดผางประทีป เนื่องในประเพณียี่เป็ง...
อ่านต่อ »