Author Archives: Kru Ton - Page 3

กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีนักเรียนปฐมวัย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขัน “Chonburi PAO Table Tennis Open”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมฉงซินแบ่งปันความสุขสู่สังคม

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน จัดโครงการ “ฉงซินแบ่งปันความสุขสู่สังคม”...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีแสดงความยินดีรางวัลการประกวดและการเดินแบบ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีแสดงความยินดีรางวัลแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีแสดงความยินดีรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.2

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมสร้างความตระหนักและป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.5

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ทัศนศึกษา ป.6

ฝ่ายบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2879639908745706&__tn__=-UC-R...
อ่านต่อ »