Author Archives: Kru Ton - Page 3

กิจกรรม >>

รางวัลแข่งขันกีฬายิงปืน กอล์ฟ และเทควันโด

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย(ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2561

แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลแข่งขันรถจักรยานยนต์

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลแข่งขันวิชาการวันวชิรวิทย์

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านต่างๆ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสารภี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

การแข่งขันฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 12” (ระดับอนุบาล)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันฟุตบอล ฉงซินคัพ ครั้งที่ 12 ระดับอนุบาล ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับคณะวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ ดร.สุนทร ยุทธชนะ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประเมินผล...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับผู้บริหารห้องเรียนขงจื่ออุดรธานี

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »