Author Archives: Kru Ton - Page 3

กิจกรรม >>

รางวัลแข่งขันระเบียบวินัยของการเดินแถว

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลแข่งขันทักษะภาษาจีนปฐมวัย

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีแถลงข่าวไชน่าทาวน์เชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำชุดการแสดงนาฏศิลป์จีน และการแสดงสิงโตนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนฯ เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย

เนื่องในวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียน ม.2

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีนสถานกงสุลใหญ่จีนเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมจัดบรรยากาศเทศกาลตรุษจีน

ฝ่ายภาษาจีน ร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมการจัดบรรยากาศห้องเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษาพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม (อ.3)

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ณ พระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4 สาขาเชียงใหม่...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียน ม.3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการประกวดจัดบรรยากาศคริสต์มาส

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีชั้นเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน...
อ่านต่อ »