Author Archives: Kru Ton - Page 3

กิจกรรม >>

โครงการอ่านสารวันสันติภาพสากล ประจำปี 2562

วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดกิจกรรม...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน Hanban

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณเฉลิมชัย วาสะสิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา (อนุบาล)

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมกิจกรรมการแสดงศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธาน...
อ่านต่อ »
ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินวิชาการ ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินวิชาการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6...
อ่านต่อ »
ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม) ปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

เยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์(ประถม-มัธยม)

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธาน...
อ่านต่อ »