Author Archives: Kru Ton - Page 2

กิจกรรม >>

เด็กเก่งชนะเลิศหนูน้อยตี๋หมวย 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงปุณยวีร์ พิเชียรสุนทร (น้องมีนา) นักเรียนชั้น อนุบาล 2/1...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมมอบกระเช้าส้มมงคล

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดยคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันตรุษจีนอนุบาล 2562

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม อ.จิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน ร่วมเป็นประธานนำนักเรียนระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงาน “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562″

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูฝ่ายภาษาจีนและนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงาน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รับมอบเงินบริจาคทุนการศึกษา

คุณโชติโรจน์ วงศ์วรรณ และ คุณกรกช วงศ์วรรณ จากบริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

แสดงความยินดีกับนักกีฬายิงปืน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันย์ธาดา ต๊ะมุดา นักเรียนชั้น ม.5/4...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียน ป.5

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันกีฬาจากภายนอก(ปฐมวัย)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »