Author Archives: Kru Ton - Page 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีแถลงข่าวไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำชุดการแสดงนาฏศิลป์จีน และการแสดงเชิดสิงโตนักเรียน ทำการแสดง...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

แสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 20 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมแสดง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

กิจกรรมสมาคมตั้งตระกูล เชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำการแสดงเชิดสิงโต และนาฏศิลป์จีน เข้าร่วมอวยพรพร้อม...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันร้องเพลงรายการ อีซูซุร้องเพลงฮิต..พลิกสู่ฝัน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิง เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัล Super Leader & Super Teacher

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี คณะผู้บริหารและครู ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิง เด็กชายญาณรินทร์ อื้อตระกูลชัย...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

งานฉลองเทศกาลตรุษจีนสถานกงสุลใหญ่จีนเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหาร...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์วันตรุษจีน

คณะผู้บริหาร และครูฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำนักเรียนห้องเรียนวัฒนธรรมจีน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษาพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม (อนุบาล 3)

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ณ พระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม...
อ่านต่อ »