Author Archives: Kru Ton - Page 2

กิจกรรม >>

กิจกรรมหรรษาก่อนประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมหรรษาก่อนประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ อาคารหัวเฉียว ระดับปฐมวัย...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ดำเนินงานจัดทำจุดคัดกรอง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลนักเรียนปฐมวัย (กิจกรรมดาวดวงน้อย)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลนักเรียนปฐมวัย (กีฬา)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กิจกรรมสร้างความตระหนักและป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

8 วิธีป้องกันตัวเองแบบง่ายๆ ให้ห่างอันตรายจาก “ฝุ่นจิ๋ว”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก...
อ่านต่อ »