Author Archives: Kru Ton - Page 2

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การอบรมศิลปะการผูกผ้าและการแต่งหน้าทำผมเบื้องต้นสำหรับครูปฐมวัย

แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการผูกผ้า และ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

งานฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิต

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการบรรยาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งวิทยาศาสตร์

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งภาษาอังกฤษ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณสมบูรณ์ ศิรินภาพันธ์ รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา นำคณะกรรมการ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณประจำปี

ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณประจำปี...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดหนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง (อนุบาล)

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “หนูน้อยหัวใจลูกทุ่ง”...
อ่านต่อ »