Author Archives: Kru Ton - Page 2

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ศิษย์เก่าได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.มานพ พงศ์อายุกูล นายกสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การประกวดจงกั๋วหวาหว่า(อนุบาล)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิด การจัดกิจกรรมการประกวดจงกั๋วหวาหว่า...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายยุวกาชาด

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัน“สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

คณะลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนฯ

คุณพีรพงษ์ อัครพลเชฏฐ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนฯ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียน ป.3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

การแข่งขันฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 12”

คุณวิรัตน์ ศานติอาภา เลขาธิการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้จัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียน ป.4

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมภาษาจีนนอกห้องเรียน(ห้องเรียนต้นแบบ)

นักเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ร่วมทำกิจกรรมศึกษาภาษาจีนนอกห้องเรียน...
อ่านต่อ »