Author Archives: Kru Ton

ข่าวประกาศ >>

รณรงค์แก้ไขปัญหาจราจร ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่

จราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์แก้ไขปัญหา ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี คณะผู้บริหารและครู ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การอบรมก่อนเปิดภาคเรียนครูผู้สอนภาษาจีน

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ CCIS

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การอบรมภาษาอังกฤษคณะครู

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการประกวด Mr.&Miss Model

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

นักกีฬาคนเก่งช่องฟ้าซินเซิงฯ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและ...
อ่านต่อ »