กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

รางวัลครูปฐมวัยปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมพิธีพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่เข้ารับเกียรติบัตร “ครูปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี”...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน 2018

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ครูจีน ร่วมนำวงดุริยางค์ การบรรเลงกู่เจิง และชุดการแสดงนาฏศิลป์จีน ร่วมแสดงเนื่องในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน 2018 โดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การประชุมชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ ครั้ง 1 ประจำปี 2561 โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2560

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานจัดกิจกรรมวันวิชาการ “เวียงพิงค์ถิ่นงาม ตามรอยวัฒนธรรม” ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมนำนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ประกอบพิธีไหว้เจ้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยกิจกรรมประกอบด้วย อาทิ การแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ การประกวดร้องเพลงจีน การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ระดับประถม-มัธยม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันตรุษจีนอนุบาล 2561

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานจัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้รับรางวัลจากรายการ การแข่งขันเขียนตัวอักษรจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลจากรายการ การแข่งขันเขียนตัวอักษรจีน ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน โดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอันโตนีโอ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษาพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม (อ.3)

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ณ พระตำหนักเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย 4 สาขาเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีจีน และร่วมขอพรก่อนเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันยิมนาสติก ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการการแข่งขันกีฬายิมนาสติก รายการ Thailand National Cheerleading Championships 2017 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลการแข่งขันกอล์ฟ ว่ายน้ำ ฟุตบอล

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน รายการต่างๆดังนี้...
อ่านต่อ »