Author Archives: Kru Ton

กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษาพระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม (อนุบาล 3)

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อนุบาล 3 ณ พระตำหนักเจ้าแม่กวนอิม...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์วันครูเอกชน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมนำคณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

กิจกรรมวันเด็กคณะกรรมการสภานักเรียน

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมสร้างบรรยากาศ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

สิงโตและนาฏศิลป์ไทย-จีนช่องฟ้าฯ ร่วมงานวันเด็ก พร้อมกิจกรรมจากคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำการแสดงสิงโตและนาฏศิลป์ไทย-จีน ร่วมทำการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ไดโน ขอนแก่นแชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 5

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งฉงซิน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิงฯ ที่เข้ารับรางวัลเด็กดีเด่น...
อ่านต่อ »