Author Archives: Kru Ton

กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคม...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ประกวดหนูน้อยยี่เป็ง

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง ชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากประกวด...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัล Mazda Kids 2019

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง ชั้น ป.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Mazda Kids 2019 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

หนูน้อยนพมาศ เวทีประถมศึกษา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ฟุตบอลฉงซินคัพ ครั้งที่ 13

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธาน...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6...
อ่านต่อ »