Author Archives: Kru Ton

ข่าวประกาศ >>

ประกาศแจ้งการชำระค่าหนังสือแบบเรียน และอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนของปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศแจ้งการชำระค่าหนังสือ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กิจกรรมหรรษานักเรียนปฐมวัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมหรรษานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อน...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ชำระค่าสมุด-หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ชำระค่าสมุด-หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

ตรวจสุขภาพฟันและสุขภาพทั่วไปนักเรียนปฐมวัย

งานอนามัยโรงเรียน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมตรวจประเมินสุขภาพฟันเบื้องต้น และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียน...
อ่านต่อ »