ข่าวประกาศ >>

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 11”

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  “ฉงซินคัพ  ครั้งที่  11” ระหว่างวันที่  22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โปรแกรมการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีเปิดห้องสมุดจีนคุนหมิง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีเปิดห้องสมุดจีนคุนหมิง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศยูนนาน และสำนักงานใหญ่สหภาพชาวจีนโพ้นทะเลกลับสู่แดนมาตุภูมิรัฐบาลจีน ประจำเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงต่อไป ณ ชั้น 2 อาคารหัวเฉียว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือม่อนบะปิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9–11 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

คณะครูเข้าร่วมขบวนกระทงใหญ่กงสุลจีนเชียงใหม่

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนกระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเข้าร่วมขบวนกับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมประเพณียี่เป็ง

ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม อาทิ การปล่อยโคมลอย การประดิษฐ์กระทงและหยอดผางประทีปของนักเรียนปฐมวัย เป็นต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมประกวดกระทง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถม-มัธยม จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การอบรมครูผู้สอนภาษาจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการอบรมภาษาจีนในหัวข้อ “การศึกษาภาษาจีนกับผู้ทรงคุณวุฒิ” เพื่อยกระดับการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีน ทั้งครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีนและครูชาวจีน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีทำบุญอาคารเรียน “หัวเฉียว”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียน “หัวเฉียว” เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธี ณ อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมบรรยาย “เด็กหาย ภัยใกล้ตัว”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงและศูนย์ต้นน้ำเพื่อการเรียนรู้ของครอบครัวและชุมชน จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “เด็กหาย ภัยใกล้ตัว” โดยมี คุณเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560...
อ่านต่อ »