Author Archives: Kru Ton

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 3-6 ปี หญิง Mister & Missteen Thailand 2019

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชญา ตรีเมฆ (น้องต้นหนาว)...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

อบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุตลากร “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน”

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธาน...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การอบรมครูผู้สอนภาษาจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการอบรมภาษาจีนสัญจร โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกลาง...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

กิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวค้นหาวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยฝ่ายภาษาจีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ประจำมณฑลยูนนาน...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับคณะนิเทศกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมกิจกรรมคารวะขงจื่อ สวนธรรมบุญถาวร

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมคารวะขงจื่อ สวนธรรมบุญถาวร...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งกีฬาว่ายน้ำ ยิมนาสติก และจักรยานทรงตัว

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งด้านกีฬาเทควันโด และแบดมินตัน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งด้านกีฬาฟุตบอล และบาสเกตบอล

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน...
อ่านต่อ »