ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าฯ)

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(สำหรับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา  2561    รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นอนุบาล 1  ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ดาวน์โหลด...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นเตรียมอนุบาล     ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นอนุบาล1     ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นอนุบาล2     ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นอนุบาล3     ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ดาวน์โหลด...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ กิจกรรมปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกดอกดาวเรืองในกระถาง และการประดิษฐ์การ์ดวันแม่ เป็นต้น ณ อาคารสหศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลประกวดสุนทรพจน์จีน โดยสมาคมจงหัว

อาจารย์จิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน โดยสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14(นานาชาติ)

อาจารย์จิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) รอบเจียระไนเพชร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับผู้บริหาร มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน

คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน และครูจีน ร่วมให้การต้อนรับ คุณหวู หยิ่ง รองประธานอำนวยการ สมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศจี๋หลิน เมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้บริหาร ฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลจี๋หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน พร้อมเสวนาความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเกียรติคุณ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน

++โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน++ ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร พร้อมคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,199 ดอก ที่ได้จากการร่วมใจกันประดิษฐ์ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

รางวัลประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผุ้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม การประกวดทำพานไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560...
อ่านต่อ »
กิจกรรม >>

English Camp P.2

++ค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ป.2++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและควรฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารวาณิชบำรุง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 #EnglishCamp #โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »