Author Archives: ton - Page 92

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับคณะทำงานติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดย คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ คุณเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบร ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การตรวจ COVID-19 ผู้บริหาร ครู บุคลากร

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ สร้างความมั่นใจตรวจ COVID-19 ครูไทย-ครูจีน 💯%🏫โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตลอดจนนักการ ภารโรง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอด ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

รายละเอียดวิธีการสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน

ด้วยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้กำหนดให้มีการจำหน่ายชุด และอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องธุรการ ฝั่งปฐมวัย และ โถงหน้าห้องการเงิน ชั้น 2 ตึกอำนวยการ เพื่อเป็นการเตรียม ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนและใบสั่งซื้อระดับประถม-มัธยม

สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับประถม-มัธยมได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบ-63 ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล หน่วยวัด : นิ้ว...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนและใบสั่งซื้อระดับปฐมวัย

สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับปฐมวัยได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบอนุบาล-63 ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล หน่วยวัด : นิ้ว...
อ่านต่อ »

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร

ประกาศ มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร และหอประชุม คสล. 2 ชั้น ในพื้นที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เลขที่ 196-197 หมู่ 2 ถ.ซุปเปอร์ฯ เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ ...
อ่านต่อ »

ศูนย์ช่วยเหลือชาวจีน เชียงใหม่

มูลนิธิศรีคุณธรรมเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีน ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่    ...
อ่านต่อ »